ใหม่

นิยามโพสิตรอน

นิยามโพสิตรอน

คำจำกัดความของโพซิตรอน: โพสิตรอนหรือตัวต่อต้านอิเล็กตรอนเป็นปฏิสสารคู่กับอิเล็กตรอน โพสิตรอนมีมวลเช่นเดียวกับอิเล็กตรอนและหมุนเป็น 1/2 แต่มีประจุไฟฟ้าเป็น +1 เมื่อโพสิตรอนชนกับอิเล็กตรอนจะเกิดการทำลายล้างซึ่งส่งผลให้เกิดการผลิตโฟตอนรังสีแกมม่าตั้งแต่สองตัวขึ้นไป

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: โพซิตรอน